Om mig

 

Arbetslivserfarenhet:

 

När jag utbildade mig till sjukgymnast/fysioterapeut visste jag redan från början att jag ville arbeta med inriktning på hela människan, så min första arbetsplats blev en psykiatrisk klinik på Lillhagens Sjukhus. Under sex år arbetade jag i ett team med utredningar åt försäkringskassan med bedömning av arbetsförmåga men även med behandling individuellt och i grupp. Det var en oerhört inspirerande arbetsplats, där jag fick delta i metodutveckling och undervisning.

 

Av min dåvarande chef Gertrud Roxendal, som utvecklat metoden Basal Kroppskännedom, eller Body Awareness, som den nu heter internationellt, fick jag tillsammans med några andra sjukgymnaster utbildning i denna behandlingsmetod. Vi blev så småningom själva lärare och reste runt i hela Sverige och fortbildade sjukgymnaster i metoden genom veckokurser, som kom att ingå i en längre terapeututbildning. Vi blev fler lärare och bildade Institutet för Basal Kroppskännedom, IBK, som sedan dess arbetat med metodutveckling, utbildning och handledning. Se vår hemsida www.ibk.nu.

 

Efter tiden på Lillhagen arbetade jag några år inom primärvård och företagshälsovård, innan jag i slutet av 90-talet genom ett specialavtal med sjukvården kunde börja arbeta som privatpraktiserande sjukgymnast. Jag startade då Göteborgs Psykosomatiska Sjukgymnastik. Efter att avtalet med sjukvården löpt ut 2015, har jag arbetat enbart i mitt eget företag.